KONTAKTY

Jomen nábytok s.r.o.
Štúrova 634
90841 Šaštín
tel: 0907363777
7jomen@gmail.com
OTVÁRACIE HODINY
Pon.-Pia:8:00-12:00/13:30-17:00 Sobota:9:00-12:00

NOVINKY

arr3DORMEO   Kvalita za výbornú cenu, to je DORMEO.  ...

TOVAR V AKCII

naša cena 599,00 EUR
na objednanie
naša cena 170,00 EUR
na objednanie
naša cena 79,00 EUR
na objednanie

Najpredávanejší

naša cena 549,00 EUR
na objednanie
naša cena 329,00 EUR
na objednanie
naša cena 51,00 EUR
na objednanie

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

1.Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

A.Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.nabytokjomen.sk e-shop sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

B.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu úhrady a prevzatia objednaného tovaru kupujúcim, podpísaním dodacieho listu.

C.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.

D.Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

E.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny a dopravy a jeho následným prevzatím.Predávajúci sa zaväzuje písomnou formou ihneď potvrdiť kupujúcemu pripísanie sumy na účet.

F.Vyplnením registračného formuláru, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o je nákupoch.

2.REKLAMÁCIE

A.Prípadné reklamácie budú vybavená v súlade s reklamačným poriadkom a právnym poriadkom platným v SR.

B.Tovar možno reklamovať u prevádzkovateľa  podľa podmienok reklamačného poriadku.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.Povinnosti kupujúceho

A.Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.

Vybraný druh výrobku je určený na určitý druh použitia z toho dôvodu bude reklamácia aj posudzovaná. Príklad použitie na každodenné spanie alebo na príležitostné.

Základom pre uplatnenie reklamácie je nadobúdací doklad.

Stručný popis závady.

Napomôže foto.

B.Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

-Tovar upravený zákazníkom

-Neodborným a násilným zaobchádzaním

-Tovar bol poškodený živlami

-Tovar bol poškodený nadmerným zaťažením alebo použitím.

2.Povinnosti predávajúceho

A.Reklamácia bude zaevidovaná a bez zbytočného odkladu vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Nadobúdajúci doklad slúži ako záručný list.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000Zb. keďže je serióznosť našou základnou a najvyššou prioritou, sme si plne vedomí našich povinností pri správe týchto citlivých údajov a absolútne rešpektujeme súkromie zákazníka.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nabytokjomen.sk, p. Menšík Jozef sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane.

3.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Internetový obchod Vám ponúka možnosť odstúpiť od objednávky-ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to písomnou formou e-mailom.Stačí uviesť meno, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

4.Záverečné ustanovenie

A.Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

B.Odoslaním elektronickej objednávky bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

NDdiMjg5Yj